Gedegen kennis van de volgende zaaksoorten:

Ruimtelijke ordening, zoals:

·         Bestemmingsplannen

·         Bouwplannen met vrijstelling/ontheffing

·         Wabo

·         Milieuvergunningen (aanverwant)

En:

·         Agrarisch recht

·         Milieurecht

·         Basisbetalingsregeling (betalingsrechten)

·         Agrarische subsidies

·         Bestuurlijke boetes

·         Mestzaken (mestboetes)

·         Derogatie

·         Randvoorwaardenkorting

·         Fosfaatrechten

·         Erfdienstbaarheden (civielrechtelijk, enkel advisering)

Zowel voor advies als het instellen van bezwaar en beroep namens u of uw bedrijf. Ook treed ik op als gemachtigde in bezwaar- en beroepsprocedures die tegen uw vergunningen of die van uw onderneming gericht zijn. Ik sta u dan bij in de procedure waar in u derde-belanghebbende bent.