Categorie: Blogs en artikelen

Fosfaatrechten en de individuele disproportionele last (IDL)

Tot voor kort was er in één van de lopende beroepen tegen de vaststelling fosfaatrechten bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geoordeeld dat er sprake was van een IDL. Met als gevolg strijd met artikel 1 EP, het recht op eigendom. Onlangs heeft het CBb nogmaals een uitspraak gedaan waarbij zij van oordeel is dat er sprake is van een dergelijke individuele disproportionele last.

De moeite waard voor een vergelijk tussen beide uitspraken.

Meer lezen

Wob-verzoeken, hoe mee om te gaan?

Geregeld krijg ik van cliënten het verzoek te reageren op voornemens tot het openbaar maken van stukken welke betrekking hebben op de bedrijfsvoering van hun bedrijf. Dit in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) Vaak gaat het om Wob-verzoeken van derden zoals milieuorganisaties, of stichtingen en belangengroeperingen waarin omwonenden zich hebben verenigd. Die verzoeken zijn gericht aan de desbetreffende gemeente, omgevingsdienst of bijvoorbeeld een organisatie als de NVWA.

Meer lezen

De relevantie van een juiste omschrijving van de last onder dwangsom

Onlangs werd ik via cliënten geconfronteerd met een last onder dwangsom.

Omschrijving situatie

Op het perceel van mijn cliënten zijn deeltjes asbest aangetroffen. Naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van het aangrenzende perceel waar bebouwing aanwezig is welke asbest bevat. Ook op dat perceel zijn asbestdeeltjes aangetroffen. Zowel mijn cliënten als de eigenaar van het naastgelegen perceel met de bebouwing worden door de gemeente op dezelfde wijze aangeschreven.

Meer lezen

Loont bezwaar of beroep bij mestboetes? Op dit moment in een aantal situaties zeker!

Eén van mijn specialismen binnen het agrarisch recht betreft het aanvechten van opgelegde bestuurlijke boetes als gevolg van (vermeende)overtredingen van de Meststoffenwet, de mestboetes. Met name door enkele belangrijke uitspraken van het hoogste rechtscollege op dit gebied, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), besluit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in tal van lopende zaken alsnog tot het laten vervallen van opgelegde boetes. Graag leg ik uit hoe dit zit.

Meer lezen

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén